ANB Mimarlık koruma alanında uzmanlaşmış mimar, arkeolog ve

 teknikerlerden oluşan bir ekiptir.

 

Ekip farklı disiplinler ile ortak çalışmalar yaparak; mimari mirasın belgeleme, 

tarihsel araştırma ve restitüsyon, koruma – onarım, yeniden kullanım ve tasarım, çevre düzenleme ve 

müzecilik projelerini hazırlamaktadır.

Mimari Mirası Belgeleme

Tarihi ve kültürel değere sahip yapılı çevrenin korunmasında belgeleme çalışmaları şüphesiz ki birincil önem taşımaktadır. Bu bağlamda ANB Mimarlık, güncel teknolojiyi geleneksel yöntemlerdeki deneyimi ile birleştirerek, yapı ve yakın çevresine ilişkin rölöve çizimlerinin oluşturulması ve bu çizimlerin altlığında malzeme, yapım tekniği ve sorun analizlerinin hazırlanması konularında hizmet vermektedir.

Tarihsel Araştırma ve Restitüsyon

Çalışmalarında bilimselliği ön planda tutan ekibimiz, mimari mirasa ilişkin arşiv araştırmalarını konusunun uzmanı akademik destek ile yürütür, yapıların restitütif değerlendirmesini tarihsel araştırma ile sentezleyerek restitüsyon analizlerini oluşturur. Restorasyon yaklaşımının belirlenmesinde büyük öneme sahip olan bu veriler ışığında yapının dönemleme çalışmaları ve restitüsyon çizimleri hazırlanmaktadır

Yeniden Kullanım ve Tasarım

Mimari mirasın özgün niteliklerini koruyarak fiziksel varlığını sürdürmesi amacıyla geliştirilen müdahale kararlarına ek olarak, yapının özgün işlevi ya da yeni bir işlev ile güncel yaşama kazandırılması da restorasyon projesinin önemli konularından birini oluşturur. Bu bilinçle ANB Mimarlık en az müdahale ile kullanım devamlılığını en verimli şekilde devam ettirecek tasarımların oluşturulmasına yönelik çalışır.

Koruma ve Onarım

Belgeleme, araştırma ve analiz sonuçları doğrultusunda yapının korunması ve kullanılmasına ilişkin fiziksel müdahaleleri içeren koruma ve onarım projeleri hazırlanmaktadır. Bu müdahaleler yapısal sorunların çözümlenmesi, malzemeye yönelik bozulmaların iyileştirilmesi, geç dönem ekleri ve mevcut durumda yok olmuş özgün yapı bölümlerine yönelik yaklaşımların belirlenmesi gibi konuları içermektedir.

Müzecilik

Firmamız tarafından yürütülen yeniden kullanım çalışmalarının önemli bir ayağını müzecilik faaliyetleri oluşturur. Farklı disiplinlerin uyumlu birlikteliğini önceleyen firmamız, restorasyon projelerinin hazırlanmasına ek olarak, alanında yetkin ve deneyimli bilim insanlarının danışmanlığında teşhir-tanzim projeleri hazırlamaktadır.

Çevre Düzenleme

Kültür varlığı niteliğindeki yapıların yakın çevresine ilişkin mevcut kullanım ve dolaşım sorunlarının belirlenmesi ve bu bağlamda gerekli düzenlemelerin geliştirilmesi bütüncül bir koruma yaklaşımı geliştirebilmek adına büyük önem taşır. Ekibimiz bu doğrultuda parsel ve alan ölçeğinde çevre düzenleme projeleri de hazırlamaktadır.

Ekip

Umut BİLGİÇ

Mimar, Restorasyon ve Koruma Uzmanı

Serkan SONGUR

Mimar

Merve ÇOLAK

Mimar, Restorasyon ve Koruma Uzmanı

Tuğba VARLI

Mimar

Oğuz BOSTANCI

Arkeolog

Ali Yasin EGİNLİGİL

Mimari Tekniker