AKM Şeref Tribünü​

İŞVEREN

Kültür ve Turizm Bakanlığı / Ankara Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü

TANIM

Ankara ili, Altındağ ilçesinde yer alan Atatürk Kültür Merkezi alanının kuzeybatı köşesine yakın bir konumda bulunan yapı, kompleks içerisinde yer alan diğer yapılar gibi İtalyan mimar Paolo Vietti Violli tarafından, 1933 yılında açılan yarışma kapsamında tasarlanmış, 1934-1936 yılları arasında inşaatı tamamlanmıştır. Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar, Parlamento Üyeleri ve Büyükelçilerin oturması için tasarlanan yapı plan düzleminde ana hatlarıyla dikdörtgen formdadır. Yapının ana cephesinde locayı tanımlayan ve dönemin mühendislik başarısını gösteren konsol, genel hatlarıyla sade bir tasarıma sahip yapıya hareketlilik kazandırmıştır.

Proje, Belgeleme-Sorun Analizleri, Malzeme Analizleri, Tarihsel Araştırma-Restitüsyon,
Müdahale Kararları-Restorasyon, İnşaat, Makina ve Elektrik Mühendisliği projelerini
kapsamaktadır.

EKİP

Mimari Koruma :
Umut Bilgiç, Serkan Songur, Merve Çolak, Oğuz Bostancı, Sefa Er
Mühendislik:
İnşaat – OPTENG Mühendislik 
Elektrik  – Ergenç Mühendislik
Mekanik – CG Mühendislik 

DANIŞMANLAR