Ani Köprüsü

İŞVEREN

Kültür ve Turizm Bakanlığı / Ankara Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü

TANIM

Tarihi Ani (Ocaklı) Köprüsü Kars ili, Merkez ilçesi, Ocaklı köyü sınırları içerisinde, Ortaçağ’da siyasi, ekonomik, askeri ve dini açıdan gelişiminin doruk noktasına ulaşmış Ani şehrinin güneyinde, Arpaçay Nehri üzerinde ve İpek Yolu’nun Anadolu’ya giriş noktasında yer almaktadır. Köprü M.S. 10. yüzyılda inşa edilmiştir. 16 Ekim 1807’de Osmanlı Rus Savaşı sırasında, Ruslar tarafından ulaşımı engellemek amacıyla yıkılmış olan köprüden günümüze; Arpaçay’ın iki yakasında kalan ayakları, kısmen korunmuş kemeri, tempan duvarı ve köprü üzerindeki kulevari yükselti duvarlarının bir bölümü ulaşabilmiştir.
Proje, Arkeolojik Kazı, Belgeleme, Rölöve Çizimleri ve Sorun Analizleri, Malzeme Analizi, Tarihsel Araştırmalar – Restitüsyon, Müdahale Kararları, Restorasyon, Çevre Düzenleme ve İnşaat Mühendisliği projelerini kapsamaktadır.

EKİP

Mimari Koruma:
Umut Bilgiç, Serkan Songur, Merve Çolak, Firdevs Gülcen, Zeynep Akgül, Merve Gökcü, Oğuz Bostancı, A. Yasin Eginligil
Mühendislik:
İnşaat – Dr. Öğr. Üyesi Alper Aldemir [Hacettepe Üniversitesi ], Öğr. Gör. İ. Ozan Demirel [Bilkent Üniversitesi]

DANIŞMANLAR

Mühendislik:
İnşaat – Dr. Öğr. Üyesi Alper Aldemir [Hacettepe Üniversitesi ], Öğr. Gör. İ. Ozan Demirel [Bilkent Üniversitesi]

Yapı Malzemesi Analizi:
Doç. Dr. Ali Akın Akyol [Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi]