Aslanhane Camii

İŞVEREN

T.C. Başbakanlık / Vakıflar Ankara Bölge Müdürlüğü

TANIM

Ankara tarihi kent merkezinde yer alan yapı Selçuklular Dönemi’ne tarihlenir. Aslanhane
Camisi ender rastlanan ahşap taşıyıcı sistemli camilerden biridir. Caminin ahşap minberi ile
alçı mihrabındaki işçiliğin yanı sıra sırlı tuğla minaresi yapıldığı dönemin özelliklerini yansıtır.
Proje kapsamında rölöve, dönemleme ve restitüsyon çalışmalarının yanı sıra taşıyıcı sistem
sorunlarının giderilmesi ve özgün mimari elemanların konservasyonu için detaylı çalışmalar
hazırlanmıştır.

EKİP

Mimari Koruma:
Umut Bilgiç, Serdar Saygı, Filiz Diri, Aslı Tiftikçi, Serkan Songur

DANIŞMANLAR

Yapı Malzemesi Analizi ve Koruma:
Emine Caner Saltık [Orta Doğu Teknik Üniversitesi]
Bekir Eskici [Gazi Üniversitesi]
Sanat Tarihi: Tekin Süllü
Mühendislik:
İnşaat – Uğurhan Akyüz
AGM Mühendislik
Elektrik PROMETE Mühendislik