Büyükçekmece Köprüsü

İŞVEREN

Karayolları Genel Müdürlüğü

TANIM

İstanbul ili Büyükçekmece ilçesinde yer alan Büyükçekmece (Kanuni Sultan Süleyman) Köprüsü’nün yapımına Kanuni Sultan Süleyman döneminde başlanmış ve inşaat II. Selim döneminde, 1567-1568 yıllarında tamamlanmıştır. Yapının mimarı Mimar Sinan’dır. Yapı, iki yöne eğimli dört köprünün, göl içinde büyük boyutlu moloz taşlar kullanılarak inşa edilmiş üç ada üzerindeki bağlantı döşemeleriyle birbirine bağlandığı ve tek köprü haline getirildiği son derece ilgi çekici bir mühendislik eseridir.

Proje, Belgeleme- Sorun Analizleri, Jeoradar Ölçümleri, Malzeme Analizi, Tarihsel Araştırmalar ve Restitüsyon, İnşaat Mühendisliği – Yapısal Analiz ve Güçlendirme, Müdahale Kararları, Restorasyon, Çevre Düzenleme Projeleri ve Aydınlatma Projesini kapsamaktadır.

EKİP

Mimari Koruma :
Umut Bilgiç, Serkan Songur, Merve Çolak, Gözde Yıldız, Firdevs Gülcen, Zeynep Akgül, Merve Gökcü, Oğuz Bostancı, Sefa Er, A. Yasin Eginligil

DANIŞMANLAR

Prof. Dr. Oğuz Ceylan [Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi]
Mimarlık Tarihi:
Dr. Leyla Etyemez Çıplak [Çankaya Üniversitesi]
Mühendislik:
İnşaat – Prof. Dr. Alper İlki, Prof. Dr. Recep İyisan, Doç. Dr. İsmail Hakkı Aksoy, Dr. Cem Demir [İstanbul Teknik Üniversitesi]
Yapı Malzemesi Analizi:
Dr. Öğr. Üyesi Ömer Dabanlı [Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi]
Jeofizik:
Prof. Dr. Cahit Çağlar Yalçıner [Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi]