Harbiye Askerî Müze

İŞVEREN

Kültür ve Turizm Bakanlığı / İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü

TANIM

Harbiye Askeri Müzesi yapılar grubunun mimari oluşum süreci, resmi açılışı 23-29 Temmuz
1847 tarihinde yapılan ve bugün Askeri Müze ve Kültür Sitesi olarak anılan Mektebi-i Harbiye-i
Şahane yapısının inşasıyla başlamıştır. 1887-1888 tarihinde neoklasik üslupta inşa edilen
yemekhane yapısı ile (Ahmet Muhtar Paşa) ile genişlemesini devam ettiren yapılar bütününe
1900’lü yılların başında jimnastikhane olarak da anılan Ahmet Fethi Paşa binası ilave edilmiştir.
Proje, bahsi geçen bu üç yapıya ait Belgeleme-Sorun Analizleri, Malzeme Analizi, Tarihsel
Araştırma – Restitüsyon, Müdahale Kararları–Restorasyon, Çevre Düzenleme, Teşhir Tanzim
projeleri ile İnşaat, Makine ve Elektrik Mühendisliği projelerini kapsamaktadır.

EKİP

Mimari Koruma:
Umut Bilgiç, Serkan Songur, Merve Çolak, Firdevs Gülcen, Zeynep Akgül, Merve Gökcü, M. Çınar Ünal, Oğuz Bostancı, Sefa Er, A. Yasin Eginligil
Müze ve Sergi Tasarımı:
Seray Türkay Coşkun, Esatcan Coşkun, Osman Sümer [Stüdyo Nüve Mimarlık]
Mühendislik:
İnşaat – Murat ALABOZ [ARKE Restorasyon Mühendislik ve Mimarlık]
Jeoteknik Danışmanlık – Haskoning DVH TR Müh. A.Ş
Zemin Araştırmaları – Elfa Mühendislik Danışmanlık ve Tic. Ltd. Şti.
Yapısal Malzeme Testleri – Anadolu Laboratuvar
Elektrik – PROMETE Mühendislik
Mekanik – Fuga Mekanik,Müşavirlik Mühendislik
Altyapı – Metin Yeni
Peyzaj ve Çevre Düzenleme Projeleri :
Barış Ekmekçi
Akustik Danışmanlık:
Sounteria Mimari Akustik Tasarım Danışmanlık

DANIŞMANLAR

Mimari Koruma:
Prof. Dr. Oğuz Ceylan [Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi]
Tarihsel Araştırma:
Prof. Dr. Namık Güney Erkal [TED Üniversitesi]
Prof. Dr. Nuran Kara PİLEHVARİAN [Yıldız Teknik Üniversitesi]
Müze ve Sergi Tasarımı:
Prof. Dr. Namık Güney Erkal [TED Üniversitesi]
Mühendislik:
İnşaat–Öğr. Gör. Dr. Haluk Sesigür [İstanbul Teknik Üniversitesi]
Yapı Malzemesi Analizi:
İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez ve Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü 
Jeofizik:
Doç. Dr. Cahit Çağlar Yalçıner [Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi]