Irmak Köprüsü

İŞVEREN

Karayolları Genel Müdürlüğü / 4. Bölge Müdürlüğü

TANIM

Kırıkkale ili, Yahşihan ilçesinde yer alan Irmak (Kızılırmak) Köprüsü 1951’de inşa edilmiştir.
Köprü, üç mafsallı “kemer köprü” tipinde olup, inşa edildiği dönemin özelliklerini bütünüyle,
inşasında kullanılan malzemelerini ise büyük ölçüde koruyarak günümüze ulaşmıştır.
Güneydoğu-kuzeybatı uzanımlı inşa edilen köprünün Kırıkkale (güneydoğu) yönünde bir,
Ankara yönündeki kuzeybatı istikametinde bir ve kemeri taşıyan iki olmak üzere toplam dört
ayağı bulunmaktadır.
Proje, Belgeleme-Sorun Analizleri, Malzeme Analizleri, Tarihsel Araştırma-Restitüsyon,
Müdahale Kararları-Restorasyon, İnşaat ve Elektrik Mühendisliği projelerini kapsamaktadır.

EKİP

Mimari Koruma:
Umut Bilgiç, Serkan Songur, Merve Çolak, Gözde Yıldız, Firdevs Gülcen, Zeynep Akgül, Oğuz Bostancı, Sefa Er, A. Yasin Eginligil
Mühendislik:
İnşaat – OPTENG Mühendislik
Elektrik – PROMETE Mühendislik

DANIŞMANLAR

Mühendislik:
İnşaat –Prof. Dr. Uğurhan Akyüz [Orta Doğu Teknik Üniversitesi]