Kahta Kale

İŞVEREN

T.C. Adıyaman Valiliği

TANIM

Adıyaman İli, Kahta İlçesi yakınında bulunan Kahta Kalesi (Yeni Kale), Nemrut Dağı Milli Parkı sınırları içerisinde yer alır. Kalenin üzerine kurulduğu sarp kayalık alanın antik dönemde (Komagene) de kullanıldığı bilinmektedir. Kale surları ve yapıları ise Haçlı kalelerin özelliklerini taşımakla birlikte, yapı Eyyubiler döneminde onarılmış ve genişletilmiştir. 

Proje kapsamında rölöve, dönemleme ve restitüsyon çalışmalarının yanı sıra yapı elemanlarının salt konsolidasyonuna yönelik müdahaleler önerilmiştir.

EKİP

Mimari Koruma:
Umut Bilgiç, Serkan Songur, Seray Türkay Coşkun, Özge Göncü, Leyla Etyemez,
Aslı Tiftikçi Serap Özkan Songur

DANIŞMANLAR

Yapı Malzemesi Analizi ve Koruma:
Prof. Dr. Bekir Eskici, Doç. Dr. Ali Akın Akyol [Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi]
Sanat Tarihi:
Doç. Dr. Mustafa Akpolat [Hacettepe Üniversitesi ]
Tekin Süllü
Mühendislik:
İnşaat  – Uğurhan Akyüz [Orta Doğu Teknik Üniversitesi ]