Antiphellos Antik Tiyatrosu​

İŞVEREN

Kültür ve Turizm Bakanlığı / Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü

TANIM

Kaş Antik Tiyatrosu (Antiphellos), Antalya İli Kaş İlçesi kentsel ve arkeolojik sit alanında yer alır.  Helenistik Dönemde inşaa edildiği bilinen M.S. 2yy da onarılmıştır. Sahnesiz antik tiyatro yapılarından biri olan Antiphellos, Likya Uygarlığı’nın önemli eserlerinden biridir. Proje kapsamında yapı ve yapı çevresindeki özgün mimari bloklarının belgelenmesi ile restitüsyon çalışması yapılmıştır. Restorasyon önerisi ise kısmen ya da tamamen yok olmuş cavea elemanları ile anelemna duvarlarının geri dönüşebilir şekilde imitasyon tekniğinde
onarılmasını içermektedir.

EKİP

Mimari Koruma:
Umut Bilgiç, Serkan Songur
Cumhur Gürel [Cumhur Gürel Mimarlık]

DANIŞMANLAR

Yapı Malzemesi Analizi ve Koruma:
Prof. Dr. Bekir Eskici, Doç. Dr. Ali Akın Akyol [Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi]
Arkeoloji ve Sanat Tarihi:
Dr. Öğr. Üyesi Şevket Aktaş [Akdeniz Üniversitesi]
Tekin Süllü
Mühendislik:
İnşaat – Uğurhan Akyüz [Orta Doğu Teknik Üniversitesi]