Magarsus Antik Tiyatrosu

İŞVEREN

Kültür ve Turizm Bakanlığı / Adana Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü

TANIM

Adana ilinin Karataş ilçesinde yer alan Magarsus Antik tiyatrosu Yunan tiyatrosu geleneğinde inşa edilmiştir ve yapının orchestra bölümünde açığa çıkarılan yazıtlı heykel kaidesinin vermiş olduğu bilgi doğrultusunda yapının Seleukos Kralı IV. Antiokhos Epiphanes (M.Ö. 175 – 164) döneminde veya hemen öncesinde inşa edilmiş olduğu düşünülmektedir. 

Yapı, kuzeybatı – güneydoğu yönünde arazinin eğiminden faydalanılarak inşa edilmiştir.
Proje, Belgeleme-Sorun Analizleri, Restitüsyon, Müdahale Kararları, Restorasyon projelerini
kapsamaktadır.

EKİP

Mimari Koruma:
Umut Bilgiç, Serkan Songur, Merve Çolak, Gözde Yıldız, Oğuz Bostancı, Sefa Er, A. Yasin Eginligil

DANIŞMANLAR

Yapı Malzemesi Analizi:
Doç. Dr. Ali Akın Akyol [Gazi Üniversitesi]