Mersin İngiliz Yağ Fabrikası

İŞVEREN

Mersin Valiliği

TANIM

Mersin ilinin Akdeniz ilçesinde yer alan İngiliz Yağ Fabrikası, İngiliz kolonyal döneminin tipik
mimari özelliklerini taşımakta ve 1900’lü yılların başına tarihlenmektedir.

Yapı, kuzeydoğugüneybatı uzantılı dikdörtgen bir plan üzerinde, zemin kat üzeri dört katlı olarak, yığma taş beden duvarları ve çelik iskelet sistemi bir arada kullanılarak inşa edilmiştir.
Proje, Belgeleme-Sorun Analizleri, Restitüsyon, Müdahale Kararları-Restorasyon, Yeniden
Kullanım ve Çevre Düzenleme projeleri ile İnşaat, Makine ve Elektrik Mühendisliği projelerini kapsamaktadır.

EKİP

Mimari Koruma:
Umut Bilgiç, Serkan Songur, Merve Çolak, Zeynep Akgül, Merve Gökcü, M. Çınar Ünal, Oğuz Bostancı, Sefa Er, A. Yasin Eginligil
Müze ve Sergi Tasarım:
Seray Türkay Coşkun, Esatcan Coskun,Osman Sümer
[Stüdyo Nüve Mimarlık]
Onur Yüncü [Onur Yüncü Mimarlık]

DANIŞMANLAR

Tarihsel Araştırma:
Doç. Dr. Nida Naycı [Mersin Üniversitesi]
Mühendislik :
İnşaat // Structural –Prof. Dr. Uğurhan Akyüz [Orta Doğu Teknik Üniversitesi], Öğr. Gör. İ. Ozan Demirel [Bilkent Üniversitesi]
Yapı Malzemesi Analizi:
Doç. Dr. Ali Akın Akyol [Gazi Üniversitesi]