Midas Anıtı

İŞVEREN

Kültür ve Turizm Bakanlığı / Ankara Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü

TANIM

Frig Vadisi’nin en görkemli eseri olarak kabul edilen Midas Anıtı, milattan önce 6.yy a tarihlenir.

Anıt, yerleşimdeki benzer yapılardan gerek boyutları, gerekse de kabartmalarındaki özenli işçilikle ayrışır.
Proje, anıtın belgelemesi ile başlamış, anıt işlemeli yüzeyinde izlenen ayrılmanın sebeplerini araştıran yapısal ve jeofizik çalışmalarla devam etmiştir. Bu çalışmalar; yapısal izleme, dinamik testler ile GPR çalışmalarını kapsamış ve analiz sonuçları değerlendirilerek yapıya uygun koruma kararları geliştirilmiştir.

EKİP

Mimari Koruma:
Umut Bilgiç, Serkan Songur, Sefa Er, Eray Yay
Mühendislik:
İnşaat – OPTENG Mühendislik 

DANIŞMANLAR

Yapı Malzemesi Analizi ve Koruma :
Prof. Dr. Bekir Eskici, Doç. Dr. Ali Akın Akyol [Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi]
Arkeoloji ve Sanat Tarihi:
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Polat [Anadolu Üniversitesi]
Serap Özkan Songur
Mühendislik:
İnşaat – Prof. Dr. Ahmet Türer [Orta Doğu Teknik Üniversitesi]
Jeoloji ve Jeofizik – Prof. Dr. Selma Kadıoğlu, Prof. Dr. Yusuf Kağan Kadıoğlu [Ankara Üniversitesi]