Ram Kalesi

İŞVEREN

T.C. Başbakanlık / Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı – TİKA

TANIM

Türkiye ile Sırbistan Cumhuriyeti’nin ortak kültürel mirası olan Ram Kalesi’nin TİKA önderliğinde
hazırlanan koruma projesi 2014 yılında gerçekleşmiştir. Yapı, Sultan II. Beyazid emriyle 15.
yy sonlarında Tuna Nehri kıyısına, inşaa ettirilmiştir. Ram Kalesi, uzun yıllar imparatorluk
hakimiyetinde kaldıktan sonra 18.yy sonlarında tamemen terk edilmiştir. Kale günümüzde
Sırbistan’ın küçük şehirlerinden biri olan Veliko Gradiste yakınlarında yer almaktadır.
Proje kapsamında Belgeleme-Sorun Analizleri, Restitüsyon, Müdahale Kararları – Restorasyon
projelerinin yanı sıra yapısal güç lendirme ve arkeolojik kazı planları hazırlanmıştır.

EKİP

Mimari Koruma:
Umut Bilgiç, Serkan Songur, Sefa Er, Oğuz Bostancı, Ezgi Pehlivan Ezgi Gündüz, Füsun Tamer, Can Türer [İNN Mimarlık]
Doğan Zilan Özcan [SEMA Proje]

DANIŞMANLAR

Yapı Malzemesi Analizi ve Koruma:
Prof. Dr. Yaşar Selçuk Şener, Dr. Ali Akın Akyol [Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ]
Arkeoloji ve Sanat Tarihi:
Tekin Süllü, Oğuz Bostancı