Sokak Sağlıklaştırma - Edirne

İŞVEREN

Edirne Belediyesi

TANIM

Kentsel sit alanı sınırları içinde kalan Balıkpazarı Caddesi çalışma alanı, Kaleiçi bölgesindeki yoğun ticaret akslarından biridir. Yaklaşık 180 metre uzunluğundaki proje alanında 33 adet yapı bulunmaktadır. 1903’te geçirdiği büyük yangın sonrasında, neredeyse yok olan Kaleiçi mahalleleri 1903-1908 yılları arasında, Roma dönemindeki eski dokunun devamı niteliğinde olan Hippodamik plan karakterinde, birbirini dik kesen cadde ve sokakların ızgara bir plan oluşturacağı şekilde yeniden tasarlanmıştır. 

Evler ağırlıklı olarak ahşap karkastır ve çoğu tek katlı ya da iki katlı bodrumlu yapılardan oluşmaktadır.
Çalışma kapsamında; cephe bazında belgeleme çalışması, restütif ve tipolojik analizler,
restorasyon projeleri ve çevre düzenleme çalışmaları hazırlanmıştır.

EKİP

Mimari Koruma :
Umut Bilgiç, Ezgi Gündüz, Füsun Tamer, Can Türer [İNN Mimarlık]

DANIŞMANLAR