Sokak Sağlıklaştırma - Gaziantep

İŞVEREN

T.C. Gaziantep Valiliği

TANIM

Sokak sağlıklaştırma projesi, Gaziantep kent merkezlerinde yer alan konut yapılarının oluşturduğu tarihi dokuda gerçekleştirilmiştir. İklim şartlarına göre içe dönük tasarlanmış yapıların zemin katları genellikle sağır duvarlı, birinci katlar ise mekanın tasarımına göre mimari açıklığa sahiptir. Mekanların kurgusunu ise genellikle iç kısımda avlu tanımlar. Çalışma kapsamında; belgeleme, cephelerin restorasyonu ve çevre düzenleme çalışmalarının yanı sıra, konut dokusuna ilişkin tipoloji çalışmaları hazırlanmıştır.

EKİP

Mimari Koruma:
Umut Bilgiç, Özge Göncü, Serdar Saygı, Aslı Tiftikçi, Serkan Songur, Şükran Güneş Can, Kevser Çeltik Şahlan

DANIŞMANLAR

Sanat Tarihi:
Tekin Süllü
Mühendislik :
Elektrik PROMETE Mühendislik